Våra produkter

På Form arbetar vi för ett hållbart samhälle, nu och i framtiden. Vi försöker att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv där vi söker samarbetspartners som tänker som oss. Vi strävar efter att arbeta med hållbara produkter, både vad gäller miljö och etik, utan att för den sakens skull tumma på kvalitén.

Vi försöker även att samarbeta med lokala entreprenörer för att minska inverkan på miljö och samtidigt stötta det lokala näringslivet.